Choisir une ville

Array
(
  [idx] => 0
  [num] => 1
  [first] => 1
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 18
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 22301 Foundation
  [longtitle] => ISO 22301 Foundation
  [description] => V rámce toho dvoudenního kurzu získáte přehled normy ČSN ISO 22301, v oblasti řízení kontinuity. Na základě tohoto školení pochopíte jak nastavit účinnou směrnici k řízení kontinuity vašeho podnikaní.
  [alias] => iso-22301-foundation
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 37
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení Continuity Management Foundation: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 22301 je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 31000 je označení standardu pro Management kontinuity podnikaní a obsahuje Principy a směrnice.

Využití normy ISO 22301 v praxi: ISO 22301 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit kontinuitu podnikání v případě vážného incidentu nebo katastrofy. Ačkoliv obsahuje principy a směrnice, není určena k implementaci řízení kontinuity napříč celou organizací a není určena pro účely certifikace.
Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo využívá řízení kontinuity ve svém podnikání jako klient, nebo každý, kdo pracuje v oblasti řízení kontinuity.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 22301. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení kontinuity ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky Continuity Management Foundation ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 22301 pro management rizik:

 1. Den:

Představení a historie řízení kontinuity. Představení normy ČSN ISO 22301 v oblasti management kontinuity s důrazem na pojmy management kontinuity.

 1. Den:

Detailní představení pojmů management kontinuity dle normy ČSN ISO 22301:

 • Termíny a definice kontinuity podnikání
 • Kontext organizace
 • Vedení a řízení lidí
 • Plánování
 • Podpora kontinuity
 • Provoz
 • Vyhodnocení výkonnosti
 • Zlepšování

Příprava na zkoušku Continuity Management Foundation.

Závěrečná zkouška Continuity Management Foundation.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 22301 budou účastníci schopni:

 • Použit prvky normy ČSN ISO 22301 k řízení kontinuity ve své organizaci.
 • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy normy ČSN ISO 22301 pro management kontinuity.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ČSN ISO 22301 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ČSN ISO 22301 je k dispozici v češtině.

Zkouška Continuity Management Foundation

Hodinová zkouška bez možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 40 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 40 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 26 bodů (tj. 65 %).

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí normy ČSN ISO 22301 existují navazující školení Continuity Management Specialist a ISO 22301 Lead Implementer.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 0 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1426697374 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994159 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1435320360 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 22301 Foundation [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-22301-foundation.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => first odd )
Array
(
  [idx] => 3
  [num] => 4
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 0
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 137
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 38500 - Fondation
  [longtitle] => ISO 38500 - Fondation
  [description] => Kurz poskytuje detailní vhled do normy ISO 38500. Pochopíte, jak tuto normu nastavit pro řízení governance IT ve vaší organizaci. Připravíme Vás k absolvování zkoušky IT Governance Foundation. Máme 100 % úspěšnost .
  [alias] => iso-38500-fondation
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 136
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení IT Governance Foundation: Osnova školení

Popis kurzu

Relativně nová norma ISO/IEC 38500:2008 byla vydána v červnu roku 2008 a zabýv. se

oblastí IT Governance. Norma vychází z australského standardu AS8015:2005 a nahrazuj zrušenou normu ISO/IEC 29382. Cíle normy jsou:

 • zajistit důvěru v řízení informatiky u organizace, kde byla norma aplikována.
 • poskytnout návod pro řízení informatiky v rámci organizace.
 • poskytnout základ pro objektivní vyhodnocování řízení informatiky.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo využívá řízení kontinuity ve svém podnikání jako klient, nebo každý, kdo pracuje v oblasti governance IT.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ISO 38500. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení governance IT ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky IT Governance Foundation ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin normy ISO 38500 pro governance IT:

 1. Den:

Představení a historie governance IT.

 Představení normy ISO 38500 v oblasti governance IT.

 1. Den:

Detailní představení pojmů management kontinuity dle normy ISO 38500:

 • Termíny a definice governance IT.
 • Procesný rámec governance IT.

Příprava na zkoušku IT Governance Foundation.

Závěrečná zkouška IT Governance Foundation.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu IT Governance Foundation budou účastníci schopni:

 • Použit prvky normy ISO 38500 k řízení governance IT ve své organizaci.
 • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy normy ISO 38500.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ISO 38500 v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 38500 je k dispozici v angličtině.

Zkouška IT Governance Foundation

Hodinová zkouška bez možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 40 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 40 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 26 bodů (tj. 65 %).

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí normy ISO 38500 existují navazující školení IT Governance Specialist a ISO 38500 Lead Implementer.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 0 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435321098 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994295 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1435320360 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 38500 - Fondation [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-38500-fondation.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => )
Array
(
  [idx] => 5
  [num] => 6
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 0
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 155
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => DevOps Foundation
  [longtitle] => DevOps Foundation
  [description] => DevOps, slovní spojení vyjadřující Development (vývoj) a Operation (provoz) reprezentuje právě přístup pro celý tento hodnotový řetězec služby od vývoje až po provoz.
  [alias] => devops-foundation
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 20
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení DevOps Foundation: Osnova školení

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo vyvine nebo nakoupí a zpravuje aplikace ve svém podnikání jako klient, nebo každý, kdo pracuje v oblasti vývoje softwaru.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do metodiky DevOps. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení vývoje softwaru včetně provozu aplikací ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky DevOps Foundation ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin metodiky DevOps pro management životního cyklu software včetně provozu aplikací:

 1. Den:
 • Cíle, hodnoty a pojmy DevOps
 • Přínosy metodiky DevOps
 • Měření výsledků zavedení metodiky Devops
 • DevOps / ITSM / Agile
 • Plán implementace metodiky DevOps
 1. Den:
 • Principy metodiky DevOps
 • Automatizace metodiky DevOps
 • Výzvy, rizika a kritické faktory úspěchu metodiky DevOps
 • Příklady implementace metodiky DevOps
 • Závěrečná zkouška DevOps Foundation

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu DevOps Foundation budou účastníci schopni:

 • Použit prvky metodiky DevOps k řízení životního cyklu softwaru včetně provozu aplikací ke snížení počtu incidentů v oblasti softwaru ve své organizaci.
 • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy metodiky DevOps pro řízení životního cyklu softwaru včetně provozu aplikací.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, metodika DevOps v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Metodika DevOps je k dispozici v angličtině.

Zkouška Software DevOps Foundation

Hodinová zkouška bez možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 40 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 40 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 26 bodů (tj. 65 %).

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

 

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 0 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435683496 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994563 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => DevOps Foundation [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => devops-foundation.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => )
Array
(
  [idx] => 6
  [num] => 7
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 157
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => SixSIGMA Green belt
  [longtitle] => SixSIGMA Green belt
  [description] => Tento kurz je zaměřen na poskytování studentům komplexní pochopení metodiky Six Sigma
  [alias] => sixsigma-green-belt
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 41
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení SIX SIGMA GREEN BELT: Osnova školení

Popis kurzu

 • Tento kurz má za cíle:
  Identifikovat projekty vhodné pro metodiku Six Sigma.
 • Plánovat a řídit projekty dle metodiky Six Sigma.
 • Poskytnout znalosti jak aplikovat DMAIC („Define, Measure, Analyze, Improve, Control“) a různé Six Sigma nástroje k zlepšování kvality výrobků a služeb.
 • Vybavit studenty znalostí komunikovat pomocí standardizovaných pojmů Six Sigma.
 • Seznámit účastníky o tom, jak zvládnout pro posouzení a rizika projektu dle metodiky Six Sigma.
 • Vybavit studenty znalostmi se vyhnout nástrahám při provádění Six Sigma.
 • Poskytnout techniky k řízení problémů.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo s zabývá projektu nebo kvality výrobků a služeb jako například manažer jakosti.

Výhody kurzu

Účastníci budou schopní používat techniky a výhody metodiky Six Sigma ve své organizaci.
Účastníci získávají znalostí potřebné pro zlepšení výrobního procesu v jejich organizací.
Účastníci budou schopní řídit projekty dle metodiky Six Sigma.
Účastníci získávají znalosti k praktické implementací metodiky Six Sigma pomoci případových studií.
Účastníci jsou vyzbrojeni správné nástroje k řešení a  vedení otázek výroby ve své organizací.
Účastníci budou rozvíjet špičkové řešení problémů dovednosti, které mohou být okamžitě aplikované čas v reálných projektech.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 6 dnů (2 x 3 dny) a je koncipován následovně:

 1. část (3 dni):
 • Úvod do metodiky SIX SIGMA.
 • Řízení zainteresovaných stran projektu Six Sigma.
 • Nastavení projektu Six Sigma.
 • D jako „Define“.
 • Řízení zainteresovaných stran kvality výrobků a služeb.
 • Benchmarking kvality výrobků a služeb.
 • Měření kvality výrobků a služeb.
 • Plán řízení kvality výrobků a služeb.
 • M jako „Measure“.
 • Proces řízení kvality výrobků a služeb.

2. část (3 dni):

 • Sběr dat ohledně kvality výrobků a služeb.
 • Analýza dat ohledně kvality výrobků a služeb.
 • A jako „Analyze“.
 • Testování předpokladů kvality výrobků a služeb.
 • Rozdílná analýza.
 • 5 „Proč“
 • I jako „Improve“.
 • Přehled technik DOE, Poka-yoke, 5S, SMED, Kaizen, Kanban.
 • Analýza rizik.
 • C jako „Control“.
 • Kontrola procesů.
 • Kontinuální zlepšování kvality výrobků a služeb.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace a případové studie.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině nebo v češtině.

Zkouška SIX SIGMA GREEN BELT

Zkouška bez možností nahlédnout do materiálů trvá 120 minut a je koncipována jako seznam 90 otázek s vícenásobnou volbou odpověď na bázi případové studie. Maximální počet bodů je 90 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 80 bodů.

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí metodiky SIX SIGMA existuje navazující školení SIX SIGMA Black Belt.

Platnost certifikátu

Osvědčení o absolvování školení se zavěrečnou zkouškou platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 0 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435698248 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994477 [deleted] => 0 [deletedon] => 1481808123 [deletedby] => 4 [publishedon] => 1435321740 [publishedby] => 1 [menutitle] => SixSIGMA Green belt [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => sixsigma-green-belt.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 7
  [num] => 8
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 0
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 43
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 22301 Specialist
  [longtitle] => ISO 22301 Specialist
  [description] => V rámce toho dvoudenního kurzu získáte přehled normy ČSN ISO 22301, v oblasti řízení kontinuity. Na základě tohoto školení pochopíte jak nastavit účinnou směrnici k řízení kontinuity vašeho podnikaní.
  [alias] => iso-22301-specialist
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 37
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení Continuity Management Specialist: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 22301 je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 22301 je označení standardu pro Management kontinuity podnikání a obsahuje Principy a směrnice.

Využití normy ISO 22301 v praxi: ISO 22301 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit kontinuitu podnikání v případě vážného incidentu nebo katastrofy. Ačkoliv obsahuje principy a směrnice, není určena k implementaci řízení kontinuity napříč celou organizací a není určena pro účely certifikace.
Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit směrnici řízení kontinuity ve svém podnikání.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 22301. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení kontinuity ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky Continuity Management Specialist ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 22301 pro management kontinuity:

 1. Den:

Souhrn obsahu normy ČSN ISO 22301 v oblasti management kontinuity s důrazem na pojmy management kontinuity.

 1. Den:

Detailní představení pojmů management kontinuity dle normy ČSN ISO 22301:

 • Termíny a definice kontinuity podnikání
 • Kontext organizace
 • Vedení a řízení lidí
 • Plánování
 • Podpora kontinuity
 • Provoz
 • Vyhodnocení výkonnosti

Na rozdíl od kurzu Continuity Management Foundation tento kurz detailně vysvětluje jak nastavit směrnici pro řízení kontinuity podnikání.

Příprava na zkoušku Continuity Management Specialist.

Závěrečná zkouška Continuity Management Specialist.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 22301 budou účastníci schopni:

 • Použit prvky normy ČSN ISO 22301 k řízení rizik ve své organizaci
 • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy normy ČSN ISO 31000 pro management rizik v praxi
 • Zavést směrnici pro řízení kontinuity ve své organizaci

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ČSN ISO 22301 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ČSN ISO 22301 je k dispozici v češtině.

Zkouška Continuity Management Specialist

Hodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 3 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 10 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 7 bodů (tj. 70 %).

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí normy ČSN ISO 22301 existuje navazující školení ISO 22301 Lead Implementer.

Platnost certifikátu:

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1432726948 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994195 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 22301 Specialist [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-22301-specialist.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => )
Array
(
  [idx] => 8
  [num] => 9
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 66
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => SCRUM - Developer
  [longtitle] => SCRUM - Developer
  [description] => Kurz nabízí základní vhled do metody SCRUM. Pochopíte nastaveni metody pro řízení reálných projektů vývoje informačních systémů v organizaci. Připravíme k certifikaci SCRUM DEVELOPER. Úspěšnost je 100 %.

  [alias] => scrum-developer
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 35
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení SCRUM DEVELOPER: Osnova školení

Popis kurzu

Tento kurz je zaměřený na praktické cvičení prvků metodiky SCRUM pro člena týmu vývojářů informačního systému.

Metodika SCRUM poskytuje efektivní způsob vývoje aplikací tak, aby zákazník rychle viděl implementaci svých požadavků. Tato metodika umožňuje rozdělit funkční bloky aplikace tak, aby každý blok byl rychle, efektivně a samostatně vyvinut.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo vyvine informační systém ve svém podnikání bez znalostí metodiky SCRUM.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje praktický vhled do metodiky SCRUM. Pochopíte, jak tuto metodiku použit v praxi ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky SCRUM DEVELOPER ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a je koncipován následovně:

 1. Den:
 • Úvod do metodiky SCRUM
 • Principy metodiky SCRUM
 • Organizace
 • Zdůvodnění pro zákazníka
 • Řízení kvality vývoje
 • Řízení změn
 1. Den:
 • Řízení rizik
 • Nastavení projektu vývoje aplikace
 • Plánování a odhad vývoje
 • Implementace
 • Revize vývoje
 • Přechod aplikace do provozu

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace a knihy SBOK v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině.

Zkouška ISO SCRUM DEVELOPER CERTIFICATE

Zkouška bez možností nahlédnout do materiálů trvá 90 minut a je koncipována jako seznam 75 otázek s vícenásobnou volbou odpověď na bázi případové studie. Maximální počet bodů je 75 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 57 bodů.

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí metodiky SCRUM existují navazující školení SCRUM MASTER a SCRUM PRODUCT OWNER.

Platnost certifikátu

Certifikát platí 2 roky.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1432730658 [editedby] => 5 [editedon] => 1504680190 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => SCRUM - Developer [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => scrum-developer.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 9
  [num] => 10
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 0
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 153
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 27001 Lead Auditor (5 jours)
  [longtitle] => ISO 270021 Lead Auditor
  [description] => Acquérir l’expertise pour réaliser un audit interne ISO 27001 ou bien un audit de certification ISO 27001 en suivant les lignes directrices de l’ISO 19011 et les spécifications de l’ISO 17021 et l’ISO 27006.
  [alias] => iso-27001-lead-auditor
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 40
  [isfolder] => 0
  [introtext] => Ce cours intensif de cinq jours permet aux participants de développer l’expertise requise pour l’audit d’un Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) et la gestion d’une équipe d’auditeurs via l’application de principes, procédures et techniques d’audit reconnues. Pendant cette formation, le participant acquiert les aptitudes et compétences requises pour planifier et réaliser des audits internes et externes de manière efficace et conformes aux normes ISO 19011 et ISO 17021. Grâce aux exercices pratiques, le participant développe les aptitudes (maîtrise des techniques d’audit) et compétences d’audit (gestion des équipes et du programme d’audit, communication avec les clients, résolution de conflits, etc.) nécessaires.
  [content] => 

Programme

Jour 1

 Introduction au concept de Système de Management de la Sécurité de l’Information (SMSI) tel que défini par l’ISO 27001

 • Cadre normatif, légal et réglementaire lié à la sécurité de l’information
 • Principes fondamentaux de la sécurité de l’information
 • Processus de certification ISO 27001
 • Présentation détaillée des clauses 4 à 8 de l’ISO 27001

Jour 2

Planification et initialisation d’un audit 27001

 • Principes et concepts fondamentaux d’audit
 • Approche d’audit basée sur les preuves et sur le risque
 • Préparation d’un audit de certification ISO 27001
 • Audit documentaire d’un SMSI

Jour 3

Conduire un audit ISO 27001

 • Communication pendant l’audit
 • Procédures d’audit : observation, revue documentaire, entretiens, techniques d’échantillonnage, vérification technique, corroboration et évaluation
 • Rédaction des plans de tests d’audit
 • Formulation des constats d’audit, rédaction des rapports de non-conformité

Jour 4

Clôturer et assurer le suivi d’un audit ISO 27001

 • Documentation d’audit
 • Mener une réunion de clôture et fin d’un audit 27001
 • Évaluation des plans d’action correctifs
 • Audit de surveillance et programme de gestion d’audit interne ISO 27001

Jour 5

Examen de certification ISO 27001 LEAD AUDITOR

 

Certification PECB

La certification ISO 27001 LEAD AUDITOR nécessite deux étapes :

 • Examen écrit de durée 3 heures couvrant les 7 domaines de compétence exigés
 • Procédure de certification permettant de délivrer 3 certificats différents selon niveau d’expérience : Provisional auditor, Certified Auditor ou Certified Lead Auditor

 

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435682037 [editedby] => 5 [editedon] => 1497447987 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1435321740 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 27001 Lead Auditor [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-27001-lead-auditor.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => )
Array
(
  [idx] => 10
  [num] => 11
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 123
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 27005 Risk Manager (3 jours)
  [longtitle] => ISO 27005 Risk Manager
  [description] => Formation certifiante ISO 27005 Risk Manager.
  [alias] => iso-27005-risk-manager
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 22
  [isfolder] => 0
  [introtext] => Ce cours intensif de deux jours permet aux participants de développer leurs compétences en vue de maîtriser les éléments de base de la gestion des risques pour tous les actifs pertinents de la sécurité de l´information, en utilisant comme cadre de référence la norme ISO/CEI 27005:2011. A partir d’exercices pratiques et d’études de cas, les participants pourront acquérir les aptitudes et compétences nécessaires pour réaliser une évaluation optimale du risque de sécurité de l’information et savoir gérer le risque dans la durée en étant familier de son cycle de vie. Cette formation s’inscrit parfaitement dans le cadre d’un processus de mise en oeuvre de la norme ISO/CEI 27001:2005
  [content] => 

Programme

Jour 1

Introduction, programme de gestion du risque, identification et analyse du risque selon ISO 27005 

 • Concepts et définitions liés à la gestion de risque
 • Normes, cadres de référence et méthodologies en gestion de risque
 • Mise en oeuvre d’un programme de gestion du risque en sécurité de l´information
 • Analyse de risque (Identification et estimation)

Jour 2

Evaluation du risque, traitement, acceptation, communication et surveillance selon ISO 27005 

 • Évaluation du risque
 • Acceptation du risque dans la sécurité de l´information et gestion du risque résiduel
 • Communication du risque en sécurité de l´information
 • Examen Certified ISO/IEC 27005 Risk Manager

 

Certifications de la filière « Sécurité et Risques IT »

Cette formation s’inscrit dans la filière des formations certifiantes en sécurité et risques IT proposées par ITE-Learning pour préparer les examens PECB :

 • ISO 27001 Fondations
 • ISO 27001 Lead Auditor
 • ISO 27001 Lead Implementer
 • ISO 27005 Risk Manager
 • EBIOS Risk manager
 • MEHARI analyse de risque
[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1434492230 [editedby] => 5 [editedon] => 1497448017 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 27005 Risk Manager [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-27005-risk-manager.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 11
  [num] => 12
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 0
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 138
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 38500 - Specialist
  [longtitle] => ... ... ...
  [description] => Dvoudenní kurz prohloubí Vaše kompetence k aplikaci modelu řízení governance IT pomoci normy ISO 38500.. Pochopíte jak nastavit účinnou směrnici k řízení souladu mezi strategií IT a strategií podnikaní.
  [alias] => kopie-continuity-management-specialist
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 136
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení IT Governance Specialist: Osnova školení

Popis kurzu

Relativně nová norma ISO/IEC 38500:2008 byla vydána v červnu roku 2008 a zabývá se oblastí IT Governance. Norma vychází z australského standardu AS8015:2005 a nahrazuj zrušenou normu ISO/IEC 29382. Cíle normy jsou:

 • zajistit důvěru v řízení informatiky u organizace, kde byla norma aplikována,
 • poskytnout návod pro řízení informatiky v rámci organizace,
 • poskytnout základ pro objektivní vyhodnocování řízení informatiky.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo je držitelem cetifikátu IT Governance Foundation a chce nastavit směrnici v oblasti IT Governance ve svém podnikání.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ISO 38500. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro governance IT ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky IT Governance Specialist ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin normy ISO 38500 pro IT Governance:

 1. Den:

Souhrn obsahu normy ISO 38500 v oblasti IT Governance s důrazem na pojmy management kontinuity.

 1. Den:

Detailní představení pojmů normy ISO 38500:

 • Procesný rámec governance IT.
 • Principy governance IT.

Na rozdíl od kurzu IT Governance Foundation tento kurz detailně vysvětluje jak nastavit směrnici pro IT Governance.

Příprava na zkoušku IT Governance Specialist.

Závěrečná zkouška IT Governance Specialist.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu IT Governance Specialist budou účastníci schopni:

 • Použit prvky normy ISO 38500 k governance IT ve své organizaci.
 • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy normy ISO 38500 pro governance IT v praxi.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ISO 38500 v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 38500 je k dispozici v angličtině.

Zkouška IT Governance Specialist

Hodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 3 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 10 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 7 bodů (tj. 70 %).

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí normy ISO 38500 existuje navazující školení ISO 38500 Lead Implementer.

Platnost certifikátu:

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435321098 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994322 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => Foundation: Osnova školení [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => kopie-continuity-management-specialist.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => )
Array
(
  [idx] => 12
  [num] => 13
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 148
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 12207 Foundation
  [longtitle] => ISO 12207 Foundation - SDLC
  [description] => ISO 12207 je norma vydávana Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 12207 je označení standardu pro procesy v životním cyklu softwaru.
  [alias] => iso-12207-foundation
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 20
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení Software Development Lifecycle Foundation: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 12207 je norma vydávana Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 12207 je označení standardu pro procesy v životním cyklu softwaru.Využití normy ISO 12207 v praxi: ISO 12207 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit optimální vývoj nebo akvizice softwaru. Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo vyvine nebo nakoupí aplikace ve svém podnikání jako klient, nebo každý, kdo pracuje v oblasti vývoje softwaru.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 12207. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení vývoje softwaru ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky SDLC Foundation ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 12207 pro management životního cyklu software:

 1. Den:

Představení a historie řízení životnho cyklu software. Představení normy ČSN ISO 12207 v oblasti s důrazem na pojmy normy.

 1. Den:

Detailní představení pojmů dle normy ČSN ISO 12207:

 • Definice
 • Použití této mezinárodní normy.
 • Primární procesy životního cyklu

Příprava na zkoušku Continuity Management Foundation.

Závěrečná zkouška Software Development Lifecycle Foundation.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 12207 budou účastníci schopni:

 • Použit prvky normy ČSN ISO 12207 k řízení životního cyklu softwaru ve své organizaci.
 • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy normy ČSN ISO 12207 pro řízení životního cyklu softwaru.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ČSN ISO 12207 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ČSN ISO 12207 je k dispozici v češtině.

Zkouška Software Development Lifecycle Foundation:

Hodinová zkouška bez možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 40 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 40 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 26 bodů (tj. 65 %).

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí normy ČSN ISO 12207 existují navazující školení SDLC Specialist a ISO 12207 Lead Implementer.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435595261 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994580 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 12207 Foundation [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-12207-foundation.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 14
  [num] => 15
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 158
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => SixSIGMA Black belt
  [longtitle] => SixSIGMA Black belt
  [description] => Tento kurz je zaměřen na poskytování studentům komplexní pochopení metodiky Six Sigma.
  [alias] => sixsigma-black-belt
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 41
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení SIX SIGMA BLACK BELT: Osnova školení

Popis kurzu

 • Tento kurz má za cíle:
  Poskytnout komplexní znalosti o nástroje a techniky, výhody a výzvy metodiky Six Sigma.
 • Poskytnout znalosti studentům tvořit a efektivně vést projekty dle metodiky Six Sigma
 • Poskytnout znalosti jak aplikovat DMAIC („Define, Measure, Analyze, Improve Control“) a různé Six Sigma nástroje k zlepšování kvality výrobků a služeb.
 • Vybavit studenty znalostí komunikovat pomocí standardizovaných pojmů Six Sigma.
 • Seznámit účastníky o tom, jak zvládnout pro posouzení a rizika projektu dle metodiky Six Sigma.
 • Vybavit studenty znalostmi se vyhnout nástrahám při provádění Six Sigma.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo už získal certifikát SIX SIGMA GREEN BELT.

Výhody kurzu

Účastníci budou schopníspojit principy metodiky Six Sigma ke strategii organizace.
Účastníci zíkavají znalostí potřebné pro zlepšení výrobního procesu v jejich organizací.
Účastníci budou schopní řidit projekty dle metodiky Six Sigma.
Účastníci zíkavají znalosti k praktické implementací metodiky Six Sigma.
Účastníci jsou vyzbrojeni správné nástroje k řešení a  vedení otázek výroby ve své organizací.
Účastníci budou rozvíjet špičkové řešení problémů dovednosti, které mohou být okamžitě aplikováné čas v reálných projektech.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 5 dnů a je koncipován následovně:

 1. Den:
 • Úvod do metodiky SIX SIGMA:
  • Historie řízení kvality výrobků a služeb.
  • Definice kvality výrobků a služeb.
  • Experti na kvalitu výrobků a služeb.
  • Vnímání kvality v rámci organizace.
  • Role a zodpovědnosti v rámci metodiky Six Sigma.
  • Přehled DMAIC.
 1. Den:
 • D jako „Define“.
 • Řízení zainteresovaných stran kvality výrobků a služeb.
 • Benchmarking kvality výrobků a služeb.
 • Měření kvality výrobků a služeb.
 • Plán řízení kvality výrobků a služeb.
 1. Den:
 • M jako „Measure“.
 • Proces řízení kvality výrobků a služeb.
 • Sběr dat ohledně kvality výrobků a služeb.
 • Analýza dat ohledně kvality výrobků a služeb.
 1. Den:
 • A jako „Analyze“.
 • Testování předpokladů kvality výrobků a služeb.
 • Rozdílná analýza.
 • 5 „Proč“.
 1. Den:
 • I jako „Improve“.
 • Přehled technik DOE, Poka-yoke, 5S, SMED, Kaizen, Kanban.
 • Analýza rizik.
 • C jako „Control“.
 • Kontrola procesů.
 • Kontinuální zlepšování kvality výrobků a služeb.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace a případové studie.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině.

Zkouška SIX SIGMA BLACK BELT

Zkouška bez možností nahlédnout do materiálů trvá 180 minut a je koncipována jako seznam 125 otázek s vícenásobnou volbou odpověď na bázi případové studie. Maximální počet bodů je 125 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 100 bodů.

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí metodiky SCRUM existují navazující školení SCRUM MASTER a SCRUM PRODUCT OWNER.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 1 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435698277 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994510 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1435321740 [publishedby] => 1 [menutitle] => SixSIGMA Black belt [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => sixsigma-black-belt.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 16
  [num] => 17
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 44
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 22301 Lead Implementer
  [longtitle] => ISO 22301 Lead Implementer
  [description] => ISO 22301 je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization).
  [alias] => iso-22301-lead-implementer
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 37
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení ISO 22301 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 22301 je součástí rodiny mezinárodních standardů vydávaných Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 31000 je označení standardu pro Management kontinuity podnikaní a obsahuje Principy a směrnice.

Využití normy ISO 22301 v praxi: ISO 22301 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit kontinuitu podnikání v případě vážného incidentu nebo katastrofy. Ačkoliv obsahuje principy a směrnice, není určena k implementaci řízení kontinuity napříč celou organizací a není určena pro účely certifikace.
Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice řízení kontinuity ve svém podnikání. Zejména jde o:

 • Manažeři kontinuity
 • Majitele podniku
 • Auditoři kontinuity
 • Manažeři projektů
 • Manažeři kvality

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 22301. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení rizik ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO 22301 Lead Implementer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 22301 pro management kontinuity podnikání:

 1. Den:

Úvod do rámce řízení kontinuity ISO 22301:

 • Úvod do systému řízení kontinuity podnikání.
 • Představení norem ISO 22301, ISO/PAS 22399, ISO 27031, BS 25999.
 • Principy řízení kontinuity.
 • Úvodní analýza a nastavení úrovně vyspělosti řízení kontinuity podnikání na základě normy ISO 21827.
 • Tvorba obchodního případu a projektový plán k implementaci systému řízení podnikání.
 1. Den:

Plánování systému řízení kontinuity dle normy ISO 22301.

 1. Den:

Implementace systému řízení kontinuity dle normy ISO 22301.

Příprava na zkoušku ISO 22301 Lead Implementer.

Závěrečná zkouška ISO 22301 Lead Implementer.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 22301 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivnímu řízení kontinuity dle normy ISO 22301.
 • Pochopit vazby mezi řízením kontinuity a požadavky zainteresovaných stran v této oblasti.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice řízení kontinuity v souladu s normou ISO 22301.
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti řízení kontinuity.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace. Norma ISO 22301 v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině. Norma ISO 22301 je k dispozici v angličtině.

Zkouška ISO 22301 Lead Implementer

Třihodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v následujících oblastech řízení rizik: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti řízení kontinuity.

Platnost certifikátu:

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 2 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1432727066 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994245 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 22301 Lead Implementer [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-22301-lead-implementer.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 17
  [num] => 18
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 0
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 67
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => SCRUM - Master
  [longtitle] => SCRUM - Master
  [description] => Jedná se o pokročilou metodiku SCRUM.
Zvládnete použit tuto metodiku k řízení týmu vývojářů pro vývoj informačních systémů v organizaci. Připravíme Vás k úspěšnému absolvování zkoušky SCRUM MASTER CERTIFICATE. Naše úspěšnost je 100 %

  [alias] => scrum-master
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 35
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení SCRUM MASTER: Osnova školení

Popis kurzu

Tento kurz je zaměřený na praktické cvičení prvků metodiky SCRUM pro vedoucí týmu vývojářů informačního systému.

Metodika SCRUM poskytuje efektivní způsob vývoje aplikací tak, aby zákazník rychle viděl implementaci svých požadavků. Tato metodika umožňuje rozdělit funkční bloky aplikace tak, aby každý blok byl rychle, efektivně a samostatně vyvinut.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo řídí tým vývojářů informačního systému ve svém podnikání bez znalostí metodiky SCRUM.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje manažerský vhled do metodiky SCRUM. Pochopíte, jak tuto metodiku použit v praxi ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky SCRUM MASTER ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a je koncipován následovně:

 1. Den:
 • Přehled metodiky SCRUM a agilních metodik.
 • Role metodiky SCRUM.
 1. Den:
 • Projektové fáze metodiky SCRUM.
 • Přizpůsobení metodiky SCRUM.
 • Souhrn metodiky SCRUM.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, slovníku pojmů metodiky SCRUM a knihy SBOK v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině.

Zkouška SCRUM MASTER CERTIFICATE

Zkouška bez možností nahlédnout do materiálů trvá 120 minut a je koncipována jako seznam 100 otázek s vícenásobnou volbou odpověď na bázi případové studie. Maximální počet bodů je 100 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 90 bodů.

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí metodiky SCRUM existuje navazující školení SCRUM PRODUCT OWNER.

Platnost certifikátu

Certifikát platí 2 roky.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 2 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1432730708 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994670 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1435320060 [publishedby] => 1 [menutitle] => SCRUM - Master [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => scrum-master.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => )
Array
(
  [idx] => 18
  [num] => 19
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 149
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 12207 Specialist
  [longtitle] => ISO 12207 Specialist
  [description] => ISO 12207 je norma vydávana Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 12207 je označení standardu pro procesy v životním cyklu softwaru.
  [alias] => iso-12207-specialist
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 20
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení Software Development Lifecycle Specialist: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 12207 je norma vydávana Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 12207 je označení standardu pro procesy v životním cyklu softwaru.

Využití normy ISO 12207 v praxi: ISO 12207 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit optimální vývoj nebo akvizice softwaru. Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo už vlastní certifikát SDLC Foundation a chce zavést směrnici v oblasti vývoje softwaru.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní praktický vhled do normy ČSN ISO 12207 Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení kontinuity ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky SDLC Specialist ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování

 

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 2 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 12207 pro management životního cyklu softwaru:

 1. Den:

Souhrn obsahu normy ČSN ISO 12207 v oblasti management životního cyklu softwaru s důrazem na pojmy normy a jejich praktické využití.

 1. Den:

Detailní představení pojmů management kontinuity dle normy ČSN ISO 12207:

 • Termíny a definice normy
 • Primární procesy životního cyklu
 1. Den:

Detailní představení pojmů management kontinuity dle normy ČSN ISO 12207:

 • Podpůrné procesy životního cyklu

Na rozdíl od kurzu SDLC Foundation tento kurz detailně vysvětluje jak nastavit směrnici pro řízení životního cyklu  softwaru.

 • Příprava na zkoušku Software Development Lifecycle Specialist
 • Závěrečná zkouška Software Development Lifecycle Specialist

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 12207 budou účastníci schopni:

 • Použit prvky normy ČSN ISO 12207 k řízení rizik ve své organizaci.
 • Aplikovat koncepty, pojmy a procesy normy ČSN ISO 12207 pro management životního cyklu softwaru v praxi.
 • Zavést směrnici pro řízení životního cyklu softwaru ve své organizaci.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ČSN ISO 12207 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ČSN ISO 12207 je k dispozici v češtině.

Zkouška Software Development Lifecycle Specialist

Hodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam 3 otázek s vícenásobnou volbou odpověď. Maximální počet bodů je 10 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 7 bodů (tj. 70 %).

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí normy ČSN ISO 12207 existuje navazující školení ISO 12207 Lead Implementer.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 2 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435595976 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994596 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 12207 Specialist [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-12207-specialist.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 20
  [num] => 21
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 151
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 38500 Lead Implementer
  [longtitle] => ISO 38500 Lead Implementer
  [description] => Třidenní kurz prohloubí Vaše kompetence k implementaci modelu řízení governance IT pomoci normy ISO 38500. Pochopíte jak nastavit účinnou směrnici k řízení souladu mezi strategií IT a strategií vašeho podnikaní.
  [alias] => iso-38500-lead-implementer
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 136
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení ISO 38500 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

Relativně nová norma ISO/IEC 38500:2008 byla vydána v červnu roku 2008 a zabýv. se

oblastí IT Governance. Norma vychází z australského standardu AS8015:2005 a nahrazuj zrušenou normu ISO/IEC 29382. Cíle normy jsou:

 • zajistit důvěru v řízení informatiky u organizace, kde byla norma aplikována.
 • poskytnout návod pro řízení informatiky v rámci organizace.
 • poskytnout základ pro objektivní vyhodnocování řízení informatiky.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice governance IT ve svém podnikání. Zejména jde o:

 • Manažeři IT
 • Majitele podniku
 • Manažeři kvality

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ISO 38500. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro soulad strategií IT a strategií vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO38500 Lead Implementer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ISO 38500 pro governance IT:

 1. Den:

Úvod do rámce řízení kontinuity ISO 38500:

 • Úvod do systému governance IT.
 • Principy řízení kontinuity.
 • Úvodní analýza a nastavení úrovně vyspělosti governance IT podnikání.
 • Tvorba obchodního případu a projektový plán k implementaci systému governance IT.
 1. Den:

Plánování systému governance IT dle normy ISO 38500.

 1. Den:

Implementace systému governance IT dle normy ISO 38500.

Příprava na zkoušku ISO 38500 Lead Implementer.

Závěrečná zkouška ISO 38500 Lead Implementer.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO3 8500 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivnímu souladu mezi strategií IT a strategií organizace.
 • Pochopit vazby mezi governance IT a požadavky zainteresovaných stran v této oblasti.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice governance IT v souladu s normou ISO 38500.
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti governance IT.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, norma ISO 38500 v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 38500 je k dispozici v angličtině.

Zkouška ISO 38500Lead Implementer

Třihodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v následujících oblastech governance IT: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti governance IT.

Platnost certifikátu:

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 3 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435681393 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994357 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 38500 Lead Implementer [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-38500-lead-implementer.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 21
  [num] => 22
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 0
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 68
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => SCRUM - Product owner
  [longtitle] => SCRUM - Product owner
  [description] => Nabízime pokročilou metodiku SCRUM z pohledu zástupce zákazníka a uživatelů informačního systému.
Uplatníte tuto metodiku k řízení požadavků zákazníka a uživatelů pro vývoj informačních systémů. Certifikace SCRUM PRODUCT OWNER.

  [alias] => scrum-product-owner
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 35
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení SCRUM PRODUCT OWNER: Osnova školení

Popis kurzu

Tento kurz je zaměřený na praktické cvičení prvků metodiky SCRUM pro zástupce zákazníka informačního systému.

Metodika SCRUM poskytuje efektivní způsob vývoje aplikací tak, aby zákazník rychle viděl implementaci svých požadavků. Tato metodika umožňuje rozdělit funkční bloky aplikace tak, aby každý blok byl rychle, efektivně a samostatně vyvinut.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo zastupuje zákazníka a uživatelů informačního systému ve svém podnikání bez znalostí metodiky SCRUM.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje vhled do metodiky SCRUM z pohledu zákazníka. Pochopíte, jak tuto metodiku použit v praxi ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky SCRUM PRODUCT OWNER ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a je koncipován následovně:

 1. Den:
 • Přehled agilních metodik.
 • Úvod do metodiky SCRUM.
 • Nastavení projektu dle metodiky SCRUM.
 1. Den:
 • Plánování a odhad vývoje.
 • Implementace.
 • Revize vývoje z pohledu zákazníka a uživatelů.
 1. Den:
 • Přechod informačního systému do provozu.
 • Analýza dodané hodnoty informačního systému.
 • Implementace metodiky SCRUM z pohledu zákazníka aplikace.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace, slovníku pojmů metodiky SCRUM a knihy SBOK v angličtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v angličtině.

Zkouška SCRUM DEVELOPER CERTIFICATE

Zkouška bez možností nahlédnout do materiálů trvá 180 minut a je koncipována jako seznam 140 otázek s vícenásobnou volbou odpověď na bázi případové studie. Maximální počet bodů je 140 a pro úspěšné složení zkoušky je třeba 126 bodů.

Návaznost kurzu

K prohloubení znalostí metodiky SCRUM existuje navazující školení SCRUM MASTER.

Platnost certifikátu

Certifikát platí 2 roky.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 3 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1432730783 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994688 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1435320060 [publishedby] => 1 [menutitle] => SCRUM - Product owner [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => scrum-product-owner.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => )
Array
(
  [idx] => 22
  [num] => 23
  [first] => 0
  [last] => 0
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 150
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 12207 Lead Implementer
  [longtitle] => ISO 12207 Lead Implementer
  [description] => ISO 12207 je norma vydávana Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 12207 je označení standardu pro procesy v životním cyklu softwaru.
  [alias] => iso-12207-lead-implementer
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 20
  [isfolder] => 0
  [introtext] => 
  [content] => 

Školení ISO 12207 Lead Implementer: Osnova školení

Popis kurzu

ISO 12207 je norma vydávana Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). ISO 12207 je označení standardu pro procesy v životním cyklu softwaru.

Využití normy ISO 12207 v praxi: ISO 12207 poskytuje návody (obsahuje Principy a směrnice), jak zajistit optimální vývoj nebo akvizice softwaru. Je použitelná ve všech sektorech, může jí tedy použít jakýkoliv typ organizace.

Komu je určen tento kurz

Kurz je určen každému, kdo chce nastavit a kontrolovat uplatnění směrnice řízení životního cyklu softwaru ve svém podnikání. A je držitelem certifikace SDLC Foundation. Zejména jde o:

 • Manažeři vývoje aplikací.
 • Majitele podniku.
 • Manažeři IT.
 • Manažeři kvality v oblasti softwaru.
 • Manažeři testů softwaru.

Výhody kurzu

Tento kurz poskytuje detailní manažerský vhled do normy ČSN ISO 12207. Pochopíte, jak touto normou nastavit pro řízení životního cyklu softwaru ve vaší organizaci a jak nesklouznout k tomu, že si budete pouze „malovat vzdušné zámky“. Navíc, tento kurz Vás připraví k úspěšnému absolvování zkoušky ISO 12207 Lead Implementer ve které je naše úspěšnost zatím 100 %. Pokud se vám zkoušku na první pokus nepodaří úspěšně složit, nezoufejte, u nás máte možnost opakování zkoušky a lektor je připraven s ochotou Vám pomoci k jejímu zdárnému absolvování.

Struktura a doba trvání kurzu

Tento kurz trvá 3 dny a odhaluje nástin normy ČSN ISO 12207 pro management životního cyklu softwaru:

 1. Den:

Úvod do rámce normy ISO 12207:

 • Úvod do systému řízení životního cyklu softwaru.
 • Představení norem ISO 12207, I ČSN ISO/IEC 2382-20, ČSN ISO/IEC 9126.
 • Principy řízení životního cyklu softwaru.
 • Tvorba obchodního případu a projektový plán k implementaci systému životního cyklu softwaru.
 1. Den:

  Plánování systému řízení životního cyklu softwaru dle normy ISO 12207.

 1. Den:

 Implementace systému řízení životního cyklu softwaru dle normy ISO 12207

 • Příprava na zkoušku ISO 12207 Lead Implementer.
 • Závěrečná zkouška ISO 12207 Lead Implementer.

Přínosy kurzu pro účastníky

Po dokončení kurzu ISO 12207 budou účastníci schopni:

 • Pochopit koncepty, přístup, metodiky, nástroje a techniky k efektivnímu řízení životního cyklu softwaru dle normy ISO 12207.
 • Pochopit vazby mezi řízením životního cyklu softwaru a požadavky zainteresovaných stran v této oblasti.
 • Získat kompetence k implementaci, údržbě a řízení směrnice řízení životního cyklu softwaru v souladu s normou ISO 12207.
 • Získat kompetence k poradenství v oblasti řízení životního cyklu softwaru.

Podpora kurzu

Výukový materiál se skládá z kopie prezentace. Norma ISO 12207 v češtině.

Jazyk kurzu

Kurz je vyučován v češtině. Školicí materiály jsou k dispozici v češtině. Norma ISO 12207 je k dispozici v češtině.

Zkouška ISO 12207 Lead Implementer

Třihodinová zkouška s možností nahlédnout do materiálů je koncipována jako seznam otázek v následujících oblastech řízení životního cyklu softwaru: Pro každou oblast je třeba psát mini disertační práci.

Návaznost kurzu

Tento kurz představuje nejvyšší úroveň školení v oblasti řízení životního cyklu softwaru.

Platnost certifikátu

Certifikát platí navždy.

[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 3 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 1 [createdon] => 1435596260 [editedby] => 5 [editedon] => 1493994612 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 12207 Lead Implementer [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso-12207-lead-implementer.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => odd )
Array
(
  [idx] => 24
  [num] => 25
  [first] => 0
  [last] => 1
  [odd] => 1
  [activeClass] => 
  [active] => 0
  [activeParent_snippet] => 
  [id] => 184
  [type] => document
  [contentType] => text/html
  [pagetitle] => ISO 20000 Spécialiste (2 jours)
  [longtitle] => ISO 20000 Spécialiste
  [description] => Cette formation approfondie permet de concourir avec toutes les chances de succès à l’examen ISO20000 Spécialiste avec un niveau de compétence étendu.
  [alias] => iso20000-specialiste
  [link_attributes] => 
  [published] => 1
  [pub_date] => 0
  [unpub_date] => 0
  [parent] => 36
  [isfolder] => 0
  [introtext] => ISO/CEI 20000 est une norme permettant d’optimiser la gestion des services informatiques dans la durée, dont l’avantage par rapport à ITIL dont elle est issue est qu’elle permet de certifier la conformité d’une organisation sur la base d’un consensus professionnel international.

Cette formation approfondie est réservée aux personnes possédant au moins un certificat Fondations ITIL ou ISO 20000. Elle leur permet de renforcer leurs connaissances des pratiques de mise en œuvre et de gestion d’un système de management des services afin de concourir à la certification de compétences ISO 20000 Spécialiste.
  [content] => 

Programme

Jour 1

Introduction

 • ISO 20000-1 et les autres référentiels ISO 20000-2, -3, -4 et -5
 • Certification d’entités et de compétences

Exigences générales relatives à la gestion des services

 • Responsabilités de la Direction
 • Gouvernance des processus externalisés
 • Management de la documentation et management des ressources
 • Créer et améliorer en continu le SMS

Conception et transition des services nouveaux ou modifiés

 • Planification, conception, développement et transition des services

Présentation détaillée des domaines de processus

 • Processus de fourniture, de relations, de résolution et de contrôle

Jour 2

Certification d’entités

 • Eligibilité et périmètre
 • Audits interne et externe
 • Mise en conformité

Assurance compétence

 • Récapitulation des savoirs, reprise si nécessaires
 • Examen blanc et correction en commun

Examen ISO 20000 Spécialiste

 • Présentation des modalités d’examens
 • Examen – durée 40 minutes

 

CERTIFICATION ITE-AUDIT

EXAMENS

L’examen ISO 20000 Spécialiste est conforme au schéma de certification ITE-AUDIT

 • 10 questions QCM
 • 1 à 4 questions ouvertes sur une étude de cas
 • 10 points exigés sur les 20 possibles
 •  durée 40 minutes
[richtext] => 1 [template] => 7 [menuindex] => 21 [searchable] => 1 [cacheable] => 1 [createdby] => 5 [createdon] => 1493988214 [editedby] => 5 [editedon] => 1497447952 [deleted] => 0 [deletedon] => 0 [deletedby] => 0 [publishedon] => 1426697340 [publishedby] => 1 [menutitle] => ISO 20000 Spécialiste [donthit] => 0 [privateweb] => 0 [privatemgr] => 0 [content_dispo] => 0 [hidemenu] => 0 [class_key] => modDocument [context_key] => web [content_type] => 1 [uri] => iso20000-specialiste.html [uri_override] => 0 [hide_children_in_tree] => 0 [show_in_tree] => 1 [properties] => [classnames] => last odd )